Het periodiek systeem der elementen

Bijles Scheikunde VWO

Wat zijn elementen in het periodiek systeem?

Op bladzijde 99 van je BiNaS vind je het periodiek systeem der elementen. Element is eigenlijk gewoon een ander woord voor atoomsoort. In het periodiek systeem vind je alle atoomsoorten. Elk atoom heeft een eigen nummer. Dit nummer komt overeen met hoeveel protonen het atoom in zijn kern heeft heeft.

De groepen zijn de verticale rijen in het systeem. Dat zijn atomen die verwante eigenschappen hebben. Het aantal valentie-elektronen is voor de atomen in groep 1 en 2 gelijk aan hun groepsnummer. Voor 13 t/m 18 is het aantal valentie-elektronen gelijk aan het groepsnummer – 10.

Hoe is een atoom opgebouwd?

Wat zijn valentie-elektronen ook alweer?

Valentie-elektronen zijn de elektronen die zich bevinden in de buitenschil van de elektronenwolk. Valentie-elektronen zijn heel belangrijk. Zij zorgen namelijk ervoor dat atomen aan elkaar kunnen binden. Wil je meer weten over chemische bindingen? Op onze site staan

De perioden zijn de horizontale rijen. Het nummer van de periode is het aantal schillen dat in gebruik is.

schermafbeelding 2021 02 23 om 15.35.40

Er zijn twee soorten atomen: metalen en niet-metalen. Ongeveer 80 van alle atomen zijn metalen. Ongeveer 20 atomen zijn niet-metalen. De legenda hieronder geeft weer welke, welke zijn. Kijk ook goed hoe dit eruit ziet in je BiNaS.

Van de niet-metalen moet je weten wat de halogenen en de edelgassen zijn. Halogenen (geel) zijn atomen die makkelijk reageren. Edelgassen zijn atomen die helemaal niet reageren.

schermafbeelding 2021 02 23 om 15.38.22