Grafieken

Bijles wiskunde A VWO

Welke soorten grafieken zijn er?

Een grafiek is een manier om gegevens op een duidelijke manier weer te geven. Het gaat hierbij om de samenhang van twee variabelen. De invoervariabele (vaak x genoemd) staat op de horizontale as en de uitvoervariabele (vaak ygenoemd) op de verticale as.

Je hebt verschillende soorten grafieken. Wanneer een grafiek een vloeiende kromme is houdt het in dat alle punten een betekenis hebben. Een grafiek met losse punten wordt meestal ook verbonden met lijnstukken alleen hebben dan de waarden tussen de punten vaak geen betekenis.

Bij het aflezen of zelf maken van een grafiek moet je op een aantal dingen letten.

De schaalverdeling op de assen moet gelijk zijn. Dit betekent dat de afstand tussen twee streepjes overal gelijk is.

2 – 4 – 6 – 8 … kan op een as…

1 – 3 – 7 – 8 – 16 … kan natuurlijk niet op een as.

Scheurlijnen en zaagtanden

Verder wordt er soms gebruik gemaakt van een scheurlijntje of zaagtand, dit geeft een onderbreking van de as aan, vrijwel altijd op de verticale as. Een as begint namelijk altijd op 0, maar als de waardes pas veel hoger beginnen kan een scheurlijntje helpen met een grafiek nauwkeuriger maken. Je zorgt er namelijk voor dat je een groot stuk ongebruikt assenstel weglaat, waardoor je meer ruimte hebt voor de grafiek zelf.

Let op! Bij het vergelijken van grafieken waarbij één van de grafieken een scheurlijntje heeft, kan de informatie verkeerd geïnterpreteerd worden. Kijk daarom altijd goed naar de cijfers die bij de verticale as staan.

Het minimum en het maximum

Je hebt natuurlijk al vaker een grafiek voorbij zien komen. Je hebt dan gezien dat een grafiek kan stijgen, dalen of constant zijn.

De laagste waarde van de uitvoervariabele in de grafiek is het minimum. De hoogste waarde van de uitvoervariabele noemen we het maximum.

Waar een minimum, maximum, of ander punt zich bevindt in een grafiek geef je weer met coördinaten. Dat ziet er zo uit: (x, y). x lees je of op de horizontale as en y op de verticale as.