Wortel functie

Bijles wiskunde B VWO

Welke vorm kan een wortelfunctie bevatten?

Een wortelfunctie heeft de vorm: 

en de grafiek heeft de vorm van een halve parabool.  Het getal onder de wortel is altijd groter of gelijk aan 0.

Een wortelfunctie heeft een randpunt in de top, namelijk een raaklijn in de top die verticaal loopt.  Het oplossen van een wortelvergelijking kun je in 3 stappen doen: isoleren, kwadrateren en controleren.

Voorbeeld over een wortelfunctie

Los de volgende wortelvergelijking op 
schermafbeelding 2021 05 20 om 16.12.14

Stap 1: Isoleren

Bij het isoleren van een wortelvergelijking zorg je ervoor dat de wortel aan een kant van het = teken staat en andere getallen aan de andere kant.

schermafbeelding 2021 05 20 om 16.12.50

Stap 2: Wortel wegwerken

Om een wortelfunctie op te lossen moet je eerst de wortel uit de functie krijgen. Dit kan je in dit geval doen door beide kanten van de functie vermenigvuldigen met de wortel.

schermafbeelding 2021 05 20 om 16.13.33

Stap 3: Vergelijking op 0 stellen

De vergelijking is op te lossen door de vergelijking op 0 stellen.

schermafbeelding 2021 05 20 om 16.14.18

Stap 4 en 5 van het stappenplan:

Stap 4: Ontbinden in factoren

Ontbinden in factoren houdt in dat als een product de waarde 0 heeft, minstens een van de factoren 0 moet zijn. Dit kun je gebruiken om een vergelijking op te lossen.

Bij  moet a X b = 6 en a + b = -7 zijn,  dus a=1 en b=6. dus de formule is ook wel te schrijven als (x-1)(x-6)=0

Dus: x=6 of x=1

Stap 5: Controleren

Vul de gevonden x-waarden in in de formule en controleer de uitkomst.

 en  dus beide gevonden x-waarden zijn juist want de uitkomst is 0.