Lineaire hypotheek

Bijles Bedrijfseconomie HAVO

Welke kenmerken heeft een lineaire hypotheek?

De lineaire hypotheek is één van de twee vormen van een hypothecaire lening. Een lineaire hypotheek bevat de volgende kenmerken:

  • het bedrag dat wordt afgelost is altijd hetzelfde;
  • de schuld neemt bij elke aflossing af;
  • het bedrag dat aan interest (rente) moet worden betaald neemt telkens af;
  • het belastingvoordeel neemt telkens af;
  • en de bruto en netto maanduitgaven nemen telkens af.

Een rekenvoorbeeld

Laten we ook gelijk een rekenvoorbeeld bekijken.

Stel: een 5% lineaire hypotheek bedraagt €150.000,- en heeft een looptijd van 10 jaar. Bij een lineaire hypotheek is het bedrag dat wordt afgelost altijd hetzelfde. De interest wordt elk jaar achteraf betaald, op 31 december om precies te zijn. Het belastingpercentage is 30% over de betaalde interest.

Het bedrag dat elk jaar aan aflossing wordt betaald is €15.000,-. Hoe komen we hier op? Je deelt het bedrag €150.000,- door de 10 jaar. Dan weet je gelijk het aflossingsbedrag per jaar!

Wat is dan het interestbedrag dat moet worden betaald in het tweede jaar? In het eerste jaar heb je €15.000,- afgelost. Je houdt dan een bedrag over van €135.000,- over (€150.000,- – €15.000,-). Over dit bedrag bereken je de interest. 5% is hetzelfde als 0,05, dus je doet 0,05 x €135.000,- = €6750,-.

De netto maanduitgaven berekenen

Maar hoe berekenen we dan de netto maanduitgaven in het derde jaar? De aftrekpost over de betaalde interest is 30%. Je berekent dan de netto maanduitgaven als volgt:

0,70 x 0,05 x (€120.000,- : 12) + (15000 : 12) =  €1600,- per maand.