De werking van katalysators

Bijles Scheikunde HAVO

Wat is het botsende-deeltjesmodel?

Voor een reactie tussen stoffen moeten de deeltjes van die stoffen tegen elkaar aanbotsen. Een reactie verloopt sneller wanneer de deeltjes vaker en sneller tegen elkaar aanbotsen. Dat wordt verklaard aan de hand het botsende-deeltjesmodel. Het botsende-deeltjesmodel beschrijft hoe een reactie plaatsvindt. Tijdens de reactie botsen de deeltjes van de stoffen tegen elkaar. Slechts een deel van de botsingen leidt tot een reactie. Dit noem je effectieve botsingen. Hoe meer botsingen, hoe groter de kans op een reactie. Om voor meer botsingen te zorgen moeten de deeltjes sneller bewegen of moeten er meer deeltjes zijn. En, hoe meer botsingen, hoe sneller de reactie plaatsvindt. 

Er zijn verschillende manieren waarop we de reactiesnelheid van een reactie kunnen verhogen. We gaan het in deze uitleg hebben over het invloed van een katalysator op de reactiesnelheid van een reactie.

Er zijn ook andere factoren die de reactiesnelheid van een reactie beïnvloeden. Wil je daar meer over weten? Check dan onze uitleg!

Wat is de functie van een katalysator?

Katalysators verhogen de reactiesnelheid, zonder gebruikt te worden. Het zijn stoffen die gebruikt kunnen worden om te zorgen dat er minder energie nodig is voor een reactie. Katalysatoren verlagen dus de activeringsenergie. Doordat de activeringsenergie verlaagd wordt is er minder energie nodig om de reactie plaats te laten vinden. Katalysators worden dus niet verbruikt. Ze raken niet op.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een katalysator is het mogelijk om in dezelfde tijd meer van een stof te produceren of om een lagere temperatuur te gebruiken.

Katalysators en het menselijk lichaam

Je lichaam maakt ook gebruik van katalysators. Ze worden ingezet bij reacties die veel energie kosten. Omdat bepaalde reacties zoveel energie kosten maakt je lichaam gebruik van natuurlijke katalysatoren: enzymen. Door de enzymen kan de reactie makkelijker, met minder energie, en sneller plaatsvinden.