Fahrenheit, Kelvin en Celsius

Bijles Scheikunde HAVO

Hoe meten we temperatuur?

Temperatuur moeten we meten. In de scheikunde is het belangrijk om vriespunten en kookpunten van stoffen te weten. Ook letten we vaak op temperatuur wanneer we een vakantiebestemming uitzoeken en wanneer we ons ‘s ochtends aankleden. Hoe meten we dan temperatuur? En, hoe zit het met Fahrenheit, Kelvin en Celsius?

Drie wetenschappers hebben gezocht naar manieren om zo goed mogelijk temperatuur uit te drukken: Gabriel Fahrenheit, William Thomson (later Lord Kelvin) en Anders Celsius. Fahrenheit wordt vooral in Amerika. In Europa wordt vooral Celsius gebruikt.

Omrekenen van Celcius naar Kelvin

In de scheikunde moeten we vaak Celsius en Kelvin naar elkaar omrekenen. Kelvin is wordt namelijk veel in de scheikunde gebruikt over de hele wereld. Kelvin heeft als absoluut nulpunt 0. Kouder dan 0 Kelvin kan simpelweg niet. Om die reden zijn er in Kelvin geen negatieve temperatuurmetingen mogelijk. Als het 0 Kelvin is, vriest het -273 graden Celsius. Er zijn dus bij graden Celsius wel negatieve temperatuurmetingen. Dat wist je natuurlijk al wel. In Nederland is de temperatuur ook wel eens onder de 0 graden. Graden Celsius heeft namelijk het vriespunt van water, 0 graden Celsius, als nulpunt.

Omrekenen is gelukkig heel simpel! Willen we een temperatuur omrekenen van graden Celsius naar Kelvin? Dan tellen we 273 op bij de graden Celsius. Als we een temperatuur willen omrekenen van Kelvin naar graden Celsius, trekken we van de Kelvin 273 af.

Moet je heel precies de temperatuur berekenen? Dan moet je gebruik maken van een verschil van 273,15. Vaak is een verschil van 273 goed genoeg, maar dit kun je voor de zekerheid het beste even navragen aan je docent.

De schaal van Kelvin en Celcius

De schaal van Kelvin lijkt dus enorm op de schaal van Celsius, alleen het nulpunt is anders. Hoe lager de temperatuur, hoe minder beweging van moleculen er mogelijk is. Op de laagst mogelijke temperatuur is er helemaal géén moleculaire beweging meer. Dat allerlaagste punt, het absolute nulpunt, is 0 kelvin (0 K). In de Celsiusschaal is datzelfde punt -273,15 °C.

Let tenslotte er ook op dat je correct over de temperaturen en graden praat.

273,15 K = 273,15 kelvin. Niet 273,15 graden kelvin dus!

273,15 °C = 273,15 graden Celsius.

273,15 °F = 273,15 graden Fahrenheit.