Kennismaken met redoxreacties

Bijles Scheikunde HAVO

Wat is een redoxreactie?

Redoxreacties zijn reacties tussen twee stoffen (atomen, moleculen en ionen) waarbij een elektron uit de schil van de ene atoom springt en terecht komt in de schil van een ander atoom, wat zorgt voor een verandering in lading.

Om dit te begrijpen moeten we het weer even hebben over hoe een atoom er ook alweer uit ziet. Een atoom bestaat uit een kern van protonen en neutronen met daaromheen een wolk van elektronen in schillen. De protonen zorgen voor positieve lading en de elektronen zorgen voor negatieve lading. De protonen zitten vast op hun plek. De elektronen zitten wat minder vast. Het kan voorkomen dat een elektron uit zijn eigen schil springt. Als een elektron uit zijn schil springt wordt dat atoom iets minder negatief geladen, er gaat tenslotte een beetje negatieve lading (een elektron) weg. Als dat elektron dan weer opgenomen wordt in de kern van een ander atoom wordt dat atoom wat negatiever geladen, het krijgt meer negatieve lading van de elektron. Dit noemen we een redoxreactie.

Wat is een reductor en wat is een oxidator?

Redoxreacties worden veel toegepast in batterijen en accu’s. Roesten is ook een redoxreactie, namelijk de oxidatie van ijzer.

Het atoom dat een elektron los laat noem je de reductor, of de donor, en het atoom dat een elektron opneemt noem je een oxidator, of de acceptor.

            Tip: oxidator neemt elektronen op.

Niet elke reductor kan evenveel elektronen afstaan. Een reductor is sterk wanneer het graag elektronen afstaat. We noemen dit een sterke reductor. Een reductor is zwak als het elektronen wel wilt afstaan, maar wat minder elektronen wilt afstaan dan een sterke reductor. Daarom noemen we dit een zwakke reductor. Over het algemeen zijn metalen sterke reductoren.

Ook oxidatoren zijn niet allemaal even sterk. Een oxidator is sterk als het graag elektronen opneemt. We noemen dit sterke oxidator. Een oxidator is zwak wanneer het elektronen wel kan opnemen, maar minder kan opnemen dan een sterke oxidator. Daarom noemen we dit een zwakke oxidator.

En tot slot

Als je meerdere oxidatoren en reductoren in een mengsel met elkaar laat reageren, zal de sterkste reductor met de sterkste oxidator reageren. In je Binas bij tabel 48A staat een lijst waarin de oxidatoren en reductoren staan gerangschikt. Je kunt daar vinden welke het sterkst en welke het zwakst zijn.

Wil je weten hoe je een redoxreactie opstelt? Check onze uitleg hier!