Meetkunde

Bijles wiskunde B HAVO

Hoe schrijf je een cirkel vergelijking?

De vergelijking van een cirkel in een assenstelsel met middelpunt M(a,b) en straal r is  

Een cirkel vergelijking is ook te schrijven in de vorm: 

Twee lijnen, een lijn en een cirkel en twee cirkels kunnen snijpunten hebben. Deze snijpunten zijn te berekenen door een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden op te lossen.

Hoe bereken je snijpunten?

Het snijpunt van twee rechte lijnen berekenen:

Stap 1: Herleid de gegeven functies  tot de vorm x==… of y==…

Stap 2: De gevonden uitdrukking vul je in in de andere vergelijking

Stap 3: Herleid de functie naar x= of y=, de uitkomst is het y-coördinaat of het x-coördinaat  (afhankelijk van de variabele die je hebt ingevuld)

Het snijpunt van een rechte lijn met een cirkel berekenen:

Stap 1: Herleid de vergelijking van de rechte lijn naar x= of y=

Stap 2: Substitueer de gevonden uitdrukking in de vergelijking van de cirkel

Stap 3: Herleid de functie naar x= of y=, de uitkomst is het y-coördinaat of het x-coördinaat  (afhankelijk van de variabele die je hebt ingevuld).

Hoe bereken je het snijpunt van twee cirkels?

Het snijpunt van twee cirkels bereken:

Stap 1: Werk de haakjes van de cirkel vergelijkingen weg

Stap 2: Laat met behulp van de balansmethode de kwadraten wegvallen

Stap 3: Je vult een gevonden lineair verband in bij de andere vergelijking

Stap 4: Herleid de functie naar x= of y=, de uitkomst is het y-coördinaat of het x-coördinaat  (afhankelijk van de variabele die je hebt ingevuld).

Geen oplossingen: strijdig stelsel ( bijvoorbeeld met twee evenwijdige lijnen )

Twee vergelijkingen: afhankelijk stelsel