Soorten energie

Bijles aardrijkskunde VMBO

Welke energiebronnen zijn er?

Energie kan beweging, geluid en verwarming veroorzaken. Deze energie komt vrij door verbranding van brandstoffen zoals diesel, het gebruiken van elektriciteit of wanneer je gaat sporten. Diesel en gas zijn dus bronnen van energie. Grotendeels komt de energie op aarde van de zon. 

Binnenin de zon wordt door middel van hoge druk en temperatuur water omgezet naar helium. Hierbij wordt energie gevormd, dit wordt ook wel kernfusie genoemd. Een klein gedeelte van deze energie wordt naar de aarde gestraald. Deze energie van de zon verwarmt de aarde wisselvallig doordat de aarde draait. De verwarming van de zon zorgt ervoor dat winden en zeestromen bestaan en dat mensen en dieren kunnen overleven op de aarde. Ook houdt de zon de waterkringloop in beweging.

Er bestaan verschillende soorten bronnen van energie, we zetten de belangrijkste voor je op een rijtje!

Fossiele brandstoffen en kernenergie

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn gedurende miljoenen jaren ontstaan uit resten van plant en dier. Deze bron van energie wordt ook wel primaire energiebron genoemd, omdat wanneer deze verbrand wordt er meteen energie vrijkomt. Er zijn echter nadelen aan deze bron: het is een niet-oneindige bron wat betekent dat deze bronnen op zullen raken. Ook zorgt deze energiebron voor vervuiling van de lucht wanneer deze verbrand wordt. Voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn: steenkool, aardgas en aardolie.

Kernenergie

Deze vorm van energie wordt gevormd in kerncentrales. De brandstof voor deze energie is uranium. Hier worden atomen van uranium gesplitst waarbij energie vrijkomt. Voordelen van deze energie zijn dat uranium goedkoop is en op vele plekken te winnen is en dat het veel energie opbrengt zonder dat er broeikasgassen vrijkomen.

Hernieuwbare bronnen

Hernieuwbare bronnen zijn windkracht, waterkracht, zonlicht/warmte. Deze soort van energie zijn duurzame energie. Hierbij komen namelijk geen broeikasgassen vrij in de lucht. Een nadeel van deze bron is dat de opwekking/vorming van deze energie wisselvallig is en dus niet constant. Deze bronnen zijn de toekomst voor schone energie. De fossiele brandstoffen zijn namelijk erg vervuilend en beginnen ook op te raken.