De bouw van planten

Bijles Biologie VMBO

Hoe is een plant opgebouwd?

We gaan kijken naar de bouw van planten. We gaan van beneden naar boven werken. We beginnen dus bij de wortels.

De wortels zorgen ervoor dat de plant stevig in de bodem zit en water en voedingsstoffen uit de bodem kan opnemen. Water en voedingsstoffen worden opgenomen via de wortelharen, de kleinste vertakkingen van de wortels. Vanaf de wortels stroomt het water, samen met de voedingsstoffen, naar de plekken waar ze nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld in de stengel of in de bladnerven zijn. In de wortels van een plant zitten ook reservestoffen opgeslagen. Hierdoor kan de plant de winter overleven.

De stengel

De stengel (en ook de takken, en stam van een boom of struik) is vrij stevig en verbindt de bladeren met de wortel van de plant. Het is de transportbaan. Er zijn eigenlijk twee transportbanen: de houtvaten en de bastvaten. De houtvaten gaan omhoog, vanaf de wortels naar de bladeren. Hiermee worden mineralen en water vervoerd.

Tip: de Houtvaten gaan omHoog…

De bastvaten gaan omlaag, vanaf de bladeren naar de wortels. Hiermee wordt water met glucose vervoerd. De hout- en bastvaten worden samengebundeld in vaatbundels.  Net als de wortels slaat de stengel ook stoffen op voor in tijden van nood.

Bladeren en huidmondjes

Fotosynthese vindt plaats in de bladeren van de plant. In de bladgroenkorrels op precies te zijn. Wat is fotosynthese ook alweer? Fotosynthese is het proces waarbij koolstofdioxide en water om worden gezet in glucose en zuurstof.

Voor fotosynthese is licht nodig. De bladeren kunnen heel goed veel licht opvangen vanwege hun grote oppervlak. Glucose wordt handig door de plant opgeslagen in de vorm van zetmeel. Glucose wordt namelijk opgeslagen als energiebron door de plant om later te gebruiken. Het is handig om een reserve te hebben om weer bladeren te vormen na de winter.

Op de opperhuid van de bladeren van de plant zitten huidmondjes. Ze zijn heel belangrijk voor fotosynthese. De huidmondjes nemen namelijk koolstofdioxide op en geven zuurstof af.

Voor fotosynthese is licht nodig, weet je nog? Om die reden vindt er geen fotosynthese plaats ‘s nachts. ‘S nachts staan dan ook de huidmondjes dicht. Er is geen omzetting van koolstofdioxide dus de plant hoeft dat ook niet op te nemen.