Het examen biologie op het VMBO

Bijles Biologie VMBO

Het centraal examen biologie is een echt theorie examen

Het centraal examen biologie is een echt theorie examen. Er zijn acht hoofdonderwerpen. Wij gaan ze voor jou even op een rijtje zetten en kort omschrijven wat er nou allemaal bij de onderwerpen hoort.

1. Cellen

Cellen zijn de kleinste levende onderdelen van elk organisme. Het is belangrijk dat jij weet hoe een cel is opgebouwd en welke rollen cellen in ons lichaam hebben. We maken bij dit onderwerp ook kennis met de orgaanstelsels. Stofwisseling in de cellen hoort ook bij dit onderwerp.

2. Planten en dieren

We kijken bij dit onderwerp naar de ordening van organismen. We kijken naar soorten dieren en naar de verschillen tussen soorten. Ook worden verschillende soorten planten besproken. Bij dit onderwerp hoort ten slotte ook het onderdeel ecosystemen: de samenhang van alle organismen en externe milieufactoren bij elkaar in een gebied.

3. Het lichaam in stand houden

Bij dit onderwerp worden veel verschillende onderdelen behandeld. Alle interne processen van het lichaam worden onder de loep genomen. Het verteringsstelsel, het bloedvatenstelsel, het ademhalingsstelsel en uitscheiding worden onder andere hier besproken. Zorg dat je de verschillende organen en de bijbehorende functies kent. Let bij dit onderwerp erop dat je begrippen kunt plaatsen in schematische tekeningen van organen of van stelsels. Dit zou heel goed op het examen kunnen verschijnen!

4. Reageren op prikkels

Bij dit onderwerp worden zintuigen, prikkels, het zenuwstelsel en hoe deze drie dingen met elkaar samenhangen behandeld. Bij dit onderwerp hoort ook de werking van hormonen en waar in het lichaam ze worden geproduceerd.

5. Voortplanting

Het gaat bij dit onderwerp niet alleen over de voortplanting van de mens maar ook over de voortplanting van zaadplanten. Bij de voortplanting van de mens wordt ook stilgestaan bij voorbehoedsmiddelen en seksualiteit. Je moet de verschillende fases van groei kennen. Van baby tot volwassene.

6. Erfelijkheid en evolutie

Bij erfelijkheid zijn DNA en chromosomen heel belangrijk. In DNA ligt alle erfelijke informatie van elk levend wezen opgeslagen. Bij evolutie wordt het ontstaan van leven op aarde en het ontstaan van nieuwe soorten besproken.

7. Bescherming en antistoffen

Bij dit onderwerp wordt besproken hoe het lichaam zichzelf beschermt en ziekteverwekkers uitschakelt: het afweersysteem. Zorg dat je goed bacteriën en virussen uit elkaar kunt houden. Bloedgroepen worden hier ook uitgelicht.

8. Gedrag

Sociaal gedrag wordt bij dit onderwerp uitvoerig behandeld. Je moet de verschillende manieren kennen waarop gedrag wordt aangeleerd. Daarnaast wordt besproken hoe gedrag wordt veroorzaakt door prikkels en welke prikkels er zijn.

Het grootste gedeelte van examen zal in meerkeuze vorm zijn. Er zullen daarnaast ook een paar open vragen zijn. Ga goed na of je de belangrijkste en lastigste onderdelen van elk onderwerp goed onder de knie hebt.