Het hart

Bijles Biologie VMBO

Hoe werkt het hart?

Ons hart is de drijvende kracht van ons lichaam. Het staat centraal in onze bloedsomloop en zorgt dat bloed door ons lichaam wordt gepompt. Dat is heel belangrijk, in ons bloed zitten namelijk zuurstof en voedingsstoffen die overal in ons lichaam nodig zijn. Elke keer dat je hart het bloed pompt kun je dat waarnemen. Dat is namelijk je hartslag!

Zuurstof in het bloed

Het hart heeft met twee soorten bloed te maken: zuurstofarm bloed en zuurstofrijk bloed. Bloed wordt zuurstofarm wanneer het langs de organen (alle organen behalve de longen) loopt omdat de organen zuurstof gebruiken. Het komt dan in het hart terecht, dan pompt het hart het bloed naar de longen. Daar wordt het bloed ververst en zuurstofrijk. Vanaf daar loopt het bloed weer naar het hart en wordt dit bloed gepompt naar de organen waar ze zuurstof gebruiken.

Klinkt dit lastig? Dit wordt duidelijker aan de hand van de opbouw van het hart.

De opbouw van het hart

Het hart bestaat uit twee harthelften. De rechterkant, waardoor zuurstofarm bloed stroomt en de linkerkant, waardoor zuurstofrijk bloed stroomt. De linker- en rechterhelft van het hart zijn compleet gescheiden van elkaar door de harttussenwand. Het hart bestaat uit vier ruimtes: de bovenste twee boezems en de onderste twee kamers. De boezems en de kamers worden van elkaar gescheiden door hartkleppen.

Bloed wat al door de organen is gelopen is zuurstofarm. Dat bloed komt terecht bij de rechterboezem en rechterkamer. Vanuit de rechterkamer stroomt het bloed naar de longen via de longslagaders waar het bloed ververst kan worden. In de longen krijgt het bloed weer nieuwe zuurstof. Naar de linkerboezem stroomt zuurstofrijk bloed vanuit de longen via de longaders. Vanuit de linkerkamer stroomt het zuurstofrijke bloed via de aorta naar alle organen. Tussen de kamers en de aorta en longslagader zitten slagaderkleppen. De organen gebruiken weer het zuurstof en dan komt het bloed weer uit bij de rechterhelft van het hart. Zo is bij de bloedsomloop weer het cirkeltje rond.

Een hartslag

Een hartslag zit als volgt in elkaar. Eerst trekken de boezems samen waardoor het bloed naar de kamers stroomt. Het bloed komt dan langs de hartkleppen. Dan gaan de kamers samentrekken. De slagaderkleppen gaan open en de hartkleppen gaan dicht. Zo gaat het bloed de goede kant op stromen. Het bloed stroomt dan naar de aorta en naar de longslagader. Dan is er even een korte pauze, de hartpauze; wanneer de boezems en kamers weer gevuld worden met bloed. Hierbij zijn de hartkleppen open en de slagaderkleppen dicht.