Rechten en bevoegdheden van de Tweede en Eerste Kamer

Bijles geschiedenis VMBO

Welke rechten en bevoegdheden heeft de eerste en tweede kamer?

De volksvertegenwoordiging heeft de controlerende en de wetgevende taak. Om deze taken goed uit te kunnen voeren hebben de kamers een aantal rechten/bevoegdheden.

De Tweede kamer heeft meer rechten dan de Eerste Kamer, daarom is de Tweede Kamer de belangrijkste kamer in de Nederlandse staatsinrichting.

Rechten

Eerste Kamer

Tweede Kamer

Taak

Recht van initiatief

Recht van amendement

X

X

V

V

WETGEVENDE

TAAK

Recht van budget (begroting)

Recht van enquête

Recht van interpellatie

Recht van vragen

V

V

V

V

V

V

V

V

CONTROLERENDE TAAK

Wat houden deze taken in?

Recht van initiatief = De Tweede Kamer heeft het recht om zelf een voorstel van een wet aan te bieden aan de Eerste Kamer (mogen dus eigenlijk zelf wetten bedenken).

Recht van amendement = De Tweede Kamer heeft het recht om verbeteringen/wijzigingen aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel.

Recht van budget = Begroting Wetsvoorstellen moeten worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede kamer. De Tweede Kamer kan zelf ook begrotingen wijzigen (amenderen), dit kan de Eerste Kamer niet.

Recht van enquête = De Tweede en Eerste Kamer heffen het recht om onderzoek in te stellen naar een specifiek onderwerp. Dit recht wordt vooral gebruikt door de Tweede Kamer.

Recht van interpellatie = Het recht van interpellatie geeft de Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om een debat aan te gaan over een onderwerp wat niet op de vergaderagenda van de Kamer staat. Hiermee wordt de vergaderagenda van de Kamer onderbroken (interpellatie). Voor het houden van interpellatie is van beide Kamers toestemming nodig.

Recht van vragen = De Eerste en Tweede Kamer hebben het vragenrecht. Hiermee kunnen alle leden behalve tijdens debatten en de schriftelijke behandeling van wetsvoorstellen vragen stellen aan de regering.

Van wetsvoorstel tot wet

Bijna alle wetsvoorstellen worden ingediend door (een of meer ministers van) het kabinet.

Tweede Kamerleden kunnen ook een wetsvoorstel indienen, dit heet het recht van initiatief.

  • Tweede kamer bespreekt het voorstel en kan wijzigingen voorstellen ( = recht van amendement ).
  • Stemming over het wetsvoorstel.
  • Na goedkeuring wetsvoorstel bespreekt de Eerste Kamer het wetsvoorstel.
  • Na goedkeuring kijkt de koning naar het wetsvoorstel en ondertekent het.
  • Na goedkeuring en ondertekening van de koning kijken de verantwoordelijke ministers naar het wetsvoorstel.
  • Na goedkeuringen van de verantwoordelijke ministers wordt de wet officieel bekendgemaakt in het Staatsblad.