Bindingen binnen en tussen moleculen

Bijles NaSk VMBO

Welke verschillende type moleculen bevatten verschillende type bindingen?

Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. De atomen vormen dus de bouwstenen van een molecuul. Zo bevat één molecuul CO2 (koolstofdioxide) één koolstofatoom en twee zuurstofatomen. Verschillende type moleculen bevatten verschillende type bindingen. Weet je niet meer goed wat het verschil is tussen een moleculaire stof, een metaal en een zout? Kijk dan bij het onderwerp: “soorten moleculen: moleculaire stoffen, metalen, zouten”.

De atoombinding is de binding tussen atomen in moleculaire stoffen.

De ionbinding is de binding tussen metaalatomen en niet-metaalatomen in een zout.

De metaalbinding komt voor binnen metalen. Het is de binding tussen positief geladen protonen en de negatief geladen elektronen.

De vanderwaalsbinding is de binding tussen moleculen van een moleculaire stof. Het zorgt ervoor dat de stof bij elkaar blijft in de vaste en vloeibare fase. Wanneer een moleculaire stof verdampt en dus de gasfase heeft bereikt, dan worden de vanderwaalsbindingen verbroken.

Welke type bindingen kom je wanneer tegen?

Hieronder staat een handig overzicht voor je klaar, zodat je beter begrijpt wat voor type bindingen je wanneer tegenkomt.

Bindingen binnen moleculen

Bindingen tussen moleculen

Atoombinding bij moleculaire stoffen
Voorbeeld: de binding tussen een C-atoom en O-atoom binnen een molecuul CO2

Vanderwaalsbinding bij moleculaire stoffen

Voorbeeld: de binding tussen verschillende H2O moleculen in water.

Ionbinding bij zouten

Voorbeeld: de binding tussen een Na-atoom (=metaalatoom) en Cl-atoom (=niet-metaalatoom) binnen een molecuul NaCl (natriumchloride).

 

 

Metaalbinding bij metalen

Voorbeeld: dit komt bij alle metalen voor.

 

 

Voorbeeldvragen:

1. Wat voor type bindingen zijn er binnen een H2 molecuul?

Antwoord: atoombindingen. H-atomen zijn niet-metaalatomen en het gaat dus om een moleculaire stof. Deze bevat atoombindingen.

2. Wat voor type bindingen zijn er binnen een KF-molecuul?
Antwoord: ionbindingen. Kalium is een metaalatoom, chloride is een niet-metaalatomen. Het gaat dus om een zout en daarbinnen komen ionbindingen voor.

3. Wat voor type bindingen zijn er tussen CO2 moleculen?
Antwoord: vanderwaalsbindingen. CO2 is namelijk een moleculaire stof, want het is opgebouwd uit alleen niet-metaalatomen.