Zouten: formules van een zout opstellen en naamgeving van zouten

Bijles NaSk VMBO

Hoeveel elektronen heeft een calciumion?

Zouten zijn opgebouwd uit ionen. Zo is het molecuul NaCl (natriumchloride) opgebouwd uit natriumionen (Na+) en chloride-ionen (Cl). Een natriumion heeft een lading van 1+, omdat het één elektron minder heeft in vergelijking met een natriumatoom. Een chloride-ion heeft dan één elektron meer in vergelijking met een chlooratoom, gezien de lading van 1-.

Vraag: Hoeveel elektronen heeft een calciumion?

Antwoord: 18 elektronen.


De formule van een calciumion is Ca2+. Het atoomnummer van calcium is 20. Dit wil zeggen dat een calciumatoom 20 protonen heeft. Een lading van 2+ wordt veroorzaakt doordat er 2 elektronen te weinig aanwezig zijn. Dit betekent dat er 20-2 = 18 elektronen in het calciumion zitten.

Het opstellen van de zout formule

Bij het opstellen van een formule van een zout moet je rekening houden met de ladingen van de ionen waaruit het zout is opgebouwd. Het cijfer achter een ion (de index) geeft aan hoeveel keer dit ion aanwezig is. Laten we hier kort mee oefenen.
Vraag: wat is de formule van magnesiumfosfaat?
Antwoord: Mg3(PO4)2
De formule van het magnesiumion is Mg2+. De formule van het fosfaation is PO43-. Een zout moet elektrisch neutraal zijn. Om dit voor elkaar te krijgen moet het magnesiumion 3x aanwezig zijn (totale lading is dan 2 x 3 = 6+). Het fosfaation moet 2x aanwezig zijn (totale lading is dan 3 x 2 = 6-).

Wat is de chemische naam van Fe(OH)3?

Omgekeerd moet je ook vanuit een gegeven formule kunnen aangeven wat de chemische naam hiervan is. Hier gaan we ook nu even kort mee oefenen.

Vraag: wat is de chemische naam van Fe(OH)3?

Antwoord: ijzer(III)hydroxide.
OH is het hydroxide-ion. Dit is een ion dat opgebouwd is uit 2 atoomsoorten (O en H) en wordt daarom een samengesteld ion genoemd. Dit ion heeft een lading van 1- en komt in de stof
Fe(OH)3 driemaal voor. De totale negatieve lading is daardoor 3-. Om het zout Fe(OH)3 ongeladen te laten zijn, moet er in totaal 3+ aan positieve lading aanwezig zijn. Er is één Fe-ion aanwezig en dit moet dan het driewaardig ijzerion (Fe3+) zijn, wat wordt aangegeven als ijzer(III).