Chemisch rekenen: concentratie berekenen

Bijles NaSk VMBO

Hoe kun je de concentratie berekenen?

De concentratie van een oplossing is kort gezegd de hoeveelheid stof per hoeveelheid oplosmiddel. Als je bijvoorbeeld 2 gram suiker oplost in 1 liter water, dan is de concentratie 2 gram per liter (2 g/l).

Met de volgende formule kun je de concentratie berekenen:

Concentratie berekenen

Voorbeeldvragen

Voorbeeldvraag 1
Lisa lost 2,5 gram zout op 80,0 ml water. Wat is de concentratie zout in mg/ml?

Antwoord: 31 mg/ml
Uitwerking: 2,5 / 80 = 0,03125 g/ml = 31,25 mg/ml. Afgerond op het juiste aantal significante cijfers is dit 31 mg/ml. 

Voorbeeldvraag 2

Femke lost 4,6 gram suiker toe in 80,0 ml water. Vervolgens besluit zij nog 2,3 gram extra suiker toe te voegen en hier daarna 60,0 ml water bij te doen. Wat is de eindconcentratie?

Antwoord: 0,049 g/ml, oftewel 49 mg/ml
Uitwerking: in totaal is er 6,9 gram suiker aanwezig in 140,0 ml water. De concentratie is dan 6,9 / 140 = 0,049 g/ml = 49 mg/ml