Chemisch rekenen: massapercentage en volumepercentage

Bijles NaSk VMBO

Wat is het massapercentage?

Het massapercentage is het aandeel van de massa van het gevraagde deel ten opzichte van de totale massa van de stof. In formulevorm ziet dat er als volgt uit:  

Berekening massapercentage
 

Het volumepercentage is de verhouding van het volume van de stof ten opzichte van het totale volume. Je rekent dit bijna met deze formule uit als het massapercentage. Het enige verschil is dat je in de formule volumes in moet vullen in plaats van massa’s:

Berekening volumepercentage

Voorbeeldvraag volumepercentage:

In bier zit 4,8 volumeprocent alcohol. Hoeveel mL alcohol zit er in een bierglas van 250 ml?

Antwoord: 12 ml alcohol.
Uitwerking: het volumepercentage alcohol is 4,8%. Het volume van het geheel is 250 ml. Het alcoholvolume (“volume deel”) wordt gevraagd. Het volume alcohol is

Voorbeeld berekening volumepercentage= 12 ml. 

Voorbeeldvraag massapercentage:

Voorbeeldvraag:
Wat is het massapercentage koper in koperoxide (CuO)?

Antwoord: 79,9%
Uitwerking: een deeltje koperoxide heeft een massa van 63,55 + 16,00 = 79,55 u.
Een deeltje Cu heeft een massa van 63,55 u.

Voorbeeld berekening massapercentage

Voorbeeldvraag massapercentage:

Omgekeerd moet je ook kunnen rekenen met een gegeven massapercentage om dan zelf een massa uit te rekenen:
Voorbeeldvraag:
Hoeveel gram zuurstof is nodig om 2,0 gram natriumoxide te maken?

Antwoord: 0,52 gram
Uitwerking: allereerst moet je de massa van een deeltje natriumoxide uitrekenen. De chemische formule van natriumoxide is Na2O (Het natriumion heeft een lading van 1+; het oxide-ion een lading van 2-. Het natriumion moet tweemaal voorkomen om het geheel ongeladen te houden). De massa van een deeltje Na2O is  2 x 22,99 + 16,00 = 61,98 u.

Berekening massapercentage zuurstof
uitkomst berekening massapercentage zuurstof

Om 2,0 gram natriumoxide te maken is dan

berekening= 0,52 gram zuurstof nodig.