Zuivere stoffen en mengsels: kookpunt versus kooktraject

Bijles NaSk VMBO

Wanneer spreek je van een zuivere stof?

Weet jij al wat het verschil is tussen een zuivere stof en een mengsel? Een van de verschillen is dat de een een kookpunt en smeltpunt heeft en de ander een kooktraject en smelttraject. Op deze pagina zullen we je hier alles over uitleggen.

Een zuivere stof is een stof die is opgebouwd uit één molecuulsoort. Je hebt tijdens de lessen over atoombouw geleerd dat atomen de bouwstenen van moleculen zijn. Sommige moleculen zijn opgebouwd uit atomen van slechts één atoomsoort, terwijl sommige moleculen uit meerdere atoomsoorten bestaan. Zo is een molecuul waterstof (H2)uit alleen waterstofatomen is opgebouwd, terwijl gedestilleerd water (H2O) uit meerdere atoomsoorten is opgebouwd (waterstof en zuurstof). Beide stoffen zijn voorbeelden van zuivere stoffen. Een eigenschap van zuivere stoffen is dat je ze kunt ontleden.

Wat is het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel?

Een mengsel is een stof die uit meer dan één molecuulsoort bestaat. Een voorbeeld hiervan is de lucht om je heen. Deze bestaat uit zuurstof, stikstof en koolstofdioxide. Een ander voorbeeld is azijn, dat uit water en azijnzuur bestaat.

Zuivere stoffen hebben een smeltpunt (=stolpunt) en kookpunt. Dit betekent dat de temperatuur tijdens het smelten, stollen of koken niet verandert.
Mengsels hebben een smelttraject (=stoltraject) en kooktraject. De temperatuur neemt dan tijdens het stollen en smelten langzaam af. Bij koken neemt de temperatuur tijdens het kooktraject langzaam toe.

NaSk 2 examen

In onderstaande figuur staan twee diagrammen weergegeven. De tijd in minuten staat uitgezet op de horizontale as. Op de verticale as staat de temperatuur in graden Celsius. Geef van beide diagrammen aan of het om een mengsel of een zuivere stof gaat. Geef ook van beide diagrammen aan of er een smeltpunt of smelttraject aanwezig is.

 

Antwoord:

In diagram 1 gaat het over een zuivere stof. Er is een smeltpunt aanwezig, want de temperatuur blijft tijdens het smelten constant.
Diagram 2 is een mengsel. Er is hier een smelttraject aanwezig, want tijdens het smelten neemt de temperatuur toe.

schermafbeelding 2021 03 10 om 21.15.39