Toepassen van neerslagreacties: ionsoorten aantonen en verwijderen

Bijles NaSk VMBO

Welke stappen zijn er in het toepassen van neerslagreacties?

Het toepassen van neerslagreacties in verschillende soorten opgaven kan in het begin best lastig zijn. Het volgen van handige stappenplannen zal het voor jou een stuk makkelijker maken. Wij hebben daarom speciaal voor jou stappenplannen gemaakt, die je voortaan in bijna elke opgave over zouten kunt gebruiken! Na het doorlezen van deze pagina ben jij een master in het toepassen van neerslagreacties!

Stappenplan voor het aantonen van een positief ion:

  • Je moet ervoor zorgen dat er een neerslag ontstaat waarin dit positieve ion verwerkt zit. Je moet daarom een zout toevoegen, waarvan het negatieve ion een neerslag zal vormen met het positieve ion dat je wilt aantonen.
  • Kies als positief ion van het toe te voegen zout altijd natrium.

Voorbeeld: je wilt aantonen of water vervuild is met koperionen. Door bijvoorbeeld natriumsulfaat aan het water toe te voegen zal je dit kunnen onderzoeken. Als er koperionen aanwezig zijn, zal een neerslag ontstaan van kopersulfaat.

Een negatief ion

Stappenplan voor het aantonen van een negatief ion:

  • Je moet ervoor zorgen dat er een neerslag ontstaat waarin dit negatieve ion verwerkt zit. Je moet daarom een zout toevoegen, waarvan het positieve ion een neerslag zal vormen met het negatieve ion dat je wilt aantonen.
  • Kies als positief ion van het toe te voegen zout altijd nitraat (NO3).

Voorbeeld: je wilt aantonen of water vervuild is met sulfaationen. Dit kan je onderzoeken door bijvoorbeeld kopernitraat toe te voegen. Als er sulfaationen aanwezig zijn, zal een neerslag ontstaan van kopersulfaat.

Het filtreren van een oplossing

Als je het aangetoonde ion uit de oplossing wilt verwijderen, dan kan je de oplossing filtreren. De neerslag zal dan achterblijven in het residu. In de genoemde voorbeelden zal dan kopersulfaat als vaste stof in het residu zitten. De andere ionsoorten zijn in opgeloste vorm aanwezig en passen door het filter heen. Deze zullen daarom in de oplossing aanwezig blijven. De oplossing die door het filter gaat en in het bekerglas terechtkomt, wordt het filtraat genoemd.