Debatteren en discussiëren

Bijles Nederlands VMBO

Wat is een debat?

Debatten en discussies zijn voorbeelden van groepsdiscussies. Het grootste verschil tussen debatten en discussies is dat je bij een debat gelijk wilt krijgen en bij een discussie wil je dat niet per se.

Een debat is eigenlijk een soort verbale strijd tussen verschillende groepen over een bepaalde stelling. Elke groep heeft weer een andere mening bij de stelling, een eigen standpunt. Het doel is om de anderen te overtuigen van je eigen standpunt en om je eigen standpunt te verdedigen.

Hoe verloopt een wedstrijddebat?

Als het om een wedstrijddebat gaat is één groep voor de stelling, de voorstanders, en is de andere groep, de tegenstanders, tegen de stelling. Het doel is dan om de jury te overtuigen. De jury wijst namelijk de winnaar van het debat aan. Zo’n wedstrijddebat verloopt meestal in acht stappen.

  1. De gespreksleider introduceert de stelling
  2. De voorstanders noemen hun argumenten vóór de stelling op
  3. De tegenstanders noemen hun argumenten tegen de stelling op
  4. De voorstanders reageren op de argumenten van de tegenstanders
  5. De tegenstanders reageren op de argumenten van de voorstanders
  6. De voorstanders vatten hun eigen argumenten samen
  7. De tegenstanders vatten hun eigen argumenten samen
  8. De jury wijst de winnaar van het debat aan

Wat is een discussie?

In een discussie hoef je niet zo bij je standpunt te blijven. Je kunt van mening veranderen als je meer informatie hebt gekregen. Het doel van een discussie is namelijk niet om gelijk te krijgen. Er zijn twee soorten discussies: een meningvormende discussie en een probleemoplossende discussie. In een meningvormende discussie luister je naar meningen van anderen en vertel je ook je eigen mening. Met al die meningen samen krijg je als groep een breder beeld van het onderwerp. In een probleemoplossende discussie ga je als groep samen op zoek naar een oplossing. Zo’n discussie begint met een probleem. Daarna geven de groepsleden hun mening en argumenten voor hun mening. Vervolgens wordt er gereageerd op elkaar. De groep gaat samen op zoek naar oplossingen. Tot slot wordt een oplossing gekozen. Het doel is dus nogmaals niet om je eigen gelijk te halen maar om samen als groep tot een oplossing te komen.

Bekijk ook eens onze uitleg over betogende teksten.