Zakelijke brief

Bijles Nederlands VMBO

Kenmerken van een zakelijke brief

Een zakelijke brief schrijf je naar bedrijven, instanties en aan mensen waar je geen persoonlijke band mee hebt. Degene waar je de brief aan schrijft ken je dus niet goed. Je spreekt diegene om die reden ook aan met u. Een zakelijke brief kan verschillende schrijfdoelen hebben. Het doel kan zijn om te informeren, te overtuigen of om iemand tot handelen aan te zetten.

Stappen 1 t/m 4 van het briefmodel

Als je een zakelijke brief moet schrijven moet je het briefmodel voor zakelijke brieven volgen. Het model bestaat uit negen stappen. We werken van bovenaan de brief naar beneden.

1. Afzender

Noteer de naam en het adres van de afzender.

2. Dagtekening

De dagtekening hoort helemaal bovenaan de brief. De plaatsnaam en datum moet je voluit opschrijven met een komma er tussen.

Rotterdam, 28 december 2020

3. Ontvanger

Noteer de naam en het adres van de ontvanger. Ken je de naam van de ontvanger? Gebruik dan T.a.v.

Erasmus Universiteit Rotterdam

T.a.v. mevrouw M. Schipper

4. Onderwerp

Vermeld het onderwerp na betreft:. Na de dubbele punt benoem je het onderwerp kort. Begin na de dubbele punt met een kleine letter behalve als het om een naam gaat.

Betreft: aanmelding studie

Betreft: Lisa Visser aanmelding

Stappen 5 t/m 9 van het briefmodel

5. Aanhef

De aanhef begint bij een zakelijke brief met Geachte … ,. Achter de aanhef komt altijd een komma.

Geachte mevrouw Schipper,

Als je de lezer(s) niet kent gebruik je:

Geachte heer, mevrouw, of

Geachte dames en heren,

6. Inhoud

    1. In de inleiding benoem je waarom je de brief schrijft en het onderwerp van de brief. Begin de inleiding altijd met een hoofdletter en nooit met Ik.  
    2. Verwerk je vraag, verzoek of klacht enzovoort in de kern. Breng een duidelijke structuur aan in je brief en maak gebruik van alinea’s.
    3. Geef in het slot aan wat je verwacht van de lezer.

            Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.

7. Slotgroet

Achter je slotgroet komt ook altijd een komma. Denk eraan dat je formeel blijft.

Met vriendelijke groet,

8. Ondertekening

Makkie! Sluit je brief altijd af met je eigen naam en je handtekening.

9. Bijlage

Zet ook een korte omschrijving bij je eventuele bijlagen.

Check hier onze uitleg over persoonlijke brieven schrijven.