Eenheden omrekenen

Bijles Wiskunde A VMBO

Hoe reken je eenheden om?

Er gaat 100 cm in 1 meter. Maar, weet jij ook hoeveel cm³ in een 1m³ gaat? Check het schema hieronder. We gaan kijken hoe je lengte, gewicht, inhoud en oppervlakte omrekent.

We gaan eerste naar lengte kijken. Die is het meest eenvoudig. Het gaat bij lengte om de meter.

Het is handig om eerst de voorzetsels uit je hoofd te leren. De voorzetsels geven aan hoe groot of hoe klein een hoeveelheid is.

  • Kilo, 1000
  • Hecto, 100
  • Deca, 10
  • Deci, 0,1
  • Centi, 0,01
  • Milli, 0,001

Zie je dat we, als we naar boven gaan in het rijtje vermenigvuldigen met 10 en als we naar beneden gaan delen door 10.

Het ezelsbruggetje voor lengtematen

Er is ook een handig ezelsbruggetje hierbij.

Kan het domme mannetje de computer maken?

De eerste letters van de woorden geven de lengtematen aan.

km – hm – dam – m – dm – cm – mm

Als je een stap van links naar rechts zet, vermenigvuldig je met 10. Als je een stap van rechts naar links zet deel je door 10.

Kijk maar, 1 meter is 100 cm, 10 mm is 1 cm en 1 km is 10 hm.

We werken ook met stapjes van 10 bij gewicht, in kilo’s en inhoud in liters.

kg – hg – dag – g – dg – cg – mg

kL – hL – daL – L – dL – cL – mL

Het ezelsbruggetje voor oppervlakte

Voor oppervlakte, vierkante meters,  ga je weer aan de slag met hetzelfde rijtje als bij de lengtematen.

Kan het domme mannetje de computer maken?

Alleen, nu ga je in plaats van stapjes van 10, stapjes van 100 maken.

Dus, 1 m² is 10000 cm², 1000 cm² is 0,1 m² en 1 mm² is 0,001 cm².

Voor inhoud, kubieke meters, gaan we ook aan de slag met hetzelfde rijtje en ons ezelsbruggetje.

Kan het domme mannetje de computer maken?

Nu ga je, in plaats van stapjes van 10 of 100, stapjes van 1000 maken.

1 m³ is 1000 dm³, 1000 cm³ is 0,001 m³ en 1 mm³ is 0,001c³.