Formules, grafieken en tabellen

Bijles Wiskunde A VMBO

Wat geeft een formule weer?

Formules, grafieken en tabellen zijn belangrijk bij het interpreteren van algebraïsche verbanden.

We gaan het dus hebben over verbanden. Maar, wat is een verband nou precies?

Een formule is een verband tussen twee variabelen. We noemen de twee variabelen de invoer- en de uitvoervariabele. De variabelen geef je met een letter aan. Kijk maar naar het voorbeeld:

y = 2x + 15

Je kiest eerst de invoervariabele. Met de invoervariabele kun je de bijbehorende uitvoervariabele berekenen. In het voorbeeld is x de invoervariabele, daarmee kun je namelijk de uitvoervariabele y uitrekenen. Bij x = 5, is y gelijk aan 2 * 5 + 15 = 25

Wat geeft een grafiek weer?

Een grafiek geeft de samenhang van twee variabelen weer. De invoervariabele staat op de horizontale as en de uitvoervariabele op de verticale as. Je hebt natuurlijk al wel vaker een grafiek voorbij zien komen. Je hebt dan gezien dat een grafiek kan stijgen, dalen of constant zijn.

De laagste waarde van de uitvoervariabele in de grafiek is het minimum. De hoogste waarde van de uitvoervariabele noemen we het maximum.

Als je zelf een grafiek gaat tekenen moet je de schaalverdeling op de assen zelf kiezen. Je moet er dan voor zorgen dat de afstand tussen twee streepjes een gelijk verschil van getallen voorstelt.

2 – 4 – 6 – 8 … kan op een as…

En 1 – 3 – 7 – 8 – 16 … kan natuurlijk niet op een as.

Zinvolle punten geef je weer in een grafiek. Zijn niet alle punten zinvol? Dan maak je een grafiek met alleen losse, zinvolle punten. Waar een punt zich bevindt in een grafiek geef je weer met coördinaten. Dat ziet er zo uit: (a,b). a lees je af op de horizontale as en b lees je af op de verticale as.

Wat geeft een tabel weer?

Een tabel geeft een overzicht van het verband tussen twee variabelen. Een tabel gebruik je vaak wanneer je een grafiek gaat tekenen. Het geeft je dan een overzicht van de punten die je in je grafiek gaat tekenen.