Negatieve getallen

Bijles Wiskunde A VMBO

Wat is een negatief getal?

We gaan het hebben over negatieve getallen en hoe we met negatieve getallen rekenen.

Een negatief getal is een getal onder de nul. Voor zo’n getal staat een minteken. Kijk eens naar de volgende getallenlijn.

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Wat is groter, 4 of 6? Makkie, 6 natuurlijk!

Wat is groter -4 of -6? Het antwoord is -4! -6 is kleiner dan -4.

Negatieve getallen gaan misschien tegen je instinct in. Probeer de getallenlijn goed voor je te zien om te kijken of een getal groter of kleiner is dan een ander getal. Het grotere getal ligt rechts en het kleinere getal ligt links.

Hoe vermenigvuldig je met negatieve getallen?

Je moet ook kunnen rekenen met negatieve getallen.

De volgende regels gelden als we gaan vermenigvuldigen:

  • Min (-) * min (-) = plus (+)
  • Plus (+) * min (-) = min (-)
  • Min (-) * plus (+) = min (-)
  • Plus (+) * plus (+) = plus (+)

Kunnen we hier een ezelsbruggetje voor verzinnen? Ja zeker!

Als je getallen met hetzelfde teken met elkaar vermenigvuldigt krijg je een + getal, oftewel een positief getal.

Wanneer je twee getallen met verschillende tekens met elkaar vermenigvuldigt krijg je een – getal, oftewel een negatief getal.

Hoe deel je met negatieve getallen?

Er zijn ook regels voor bij het delen. Bij het delen gelden de volgende regels.

  • Min (-) : min (-) = plus (+)
  • Plus (+) : min (-) = min (-)
  • Min (-) : plus (+) = min (-)
  • Plus (+) : plus (+) = plus (+)

Het ezelsbruggetje hierbij is ongeveer hetzelfde als bij het vermenigvuldigen. Het enige verschil is dat het om delen gaat en niet om vermenigvuldigen natuurlijk!

… Als je getallen met hetzelfde teken door elkaar deelt krijg je een + getal, oftewel een positief getal.

Wanneer je twee getallen met verschillende tekens door elkaar deelt krijg je een – getal, oftewel een negatief getal.