De waterkringloop

Bijles aardrijkskunde VWO

Wat wordt ook wel een hydrologische kringloop genoemd?

De waterkringloop wordt ook wel de hydrologische kringloop genoemd. We lopen de stappen van dit proces met je door!

schermafbeelding 2021 03 18 om 21.29.19

Hoe ziet de waterkringloop er uit?

We beginnen bij verdamping! Verdamping vindt plaats door zonne-energie en zorgt ervoor dat water verandert in gas. Verdamping uit open water of bodem noemen we evaporatie en verdamping uit vegetatie wordt transpiratiegenoemd. Wanneer dit tegelijk gebeurt noemen we dit evapotranspiratie. De waterkringloop wordt dus gedreven door de zon die water laat verdampen. De verdampte lucht stijgt en terwijl deze stijgt koelt de verdampte lucht op, omdat het kouder is in hogere plekken. Wanneer deze lucht kouder wordt kan er condensatie ontstaan. Door deze condensatie kan wolkvorming optreden en vervolgens neerslag veroorzaken. Deze neerslag kan ervoor zorgen dat er infiltratie plaatsvindt, dit wil zeggen dat het water van de regen doordringt tot de grond. Dit water komt uiteindelijk weer in de zee of open water terecht via het grondwater afvoer door middel van afstroming, zo is de cirkel weer rond! Uit de oceanen verdampt het meeste water waardoor daar ook de meeste neerslag vormt.

Kortom gezegd, de stappen van de waterkringloop gaan als volgt:

Water → Zonne-energie → Verdamping → Neerslag → Infiltratie → Afstroming → Water

Welke soorten neerslag zijn er?

Er zijn drie soorten neerslag ingedeeld op basis van de oorzaak van de stijgende lucht:

  • Stijgingsregen: deze neerslag is veroorzaakt door warme lucht die opgestegen is, dit komt veel voor in de Tropen.
  • Stuwingsregen: deze soort treedt op wanneer lucht moet stijgen door reliëf, denk aan gebergtes.
  • Frontale regen: dit gebeurt wanneer warme en koude lucht botsen met elkaar, warme lichtere lucht stijgt op. Deze neerslag komt veel voor op gematigde breedte op de wereld, zoals Nederland.