Solvabiliteit

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Wat wordt er berekent met de solvabiliteit binnen een onderneming?

Met solvabiliteit kan men de “gezondheid” van een onderneming berekenen. Het wordt ook gebruikt om te meten in hoeverre een onderneming haar schulden kan betalen als de betreffende onderneming wordt opgeheven. Er bestaan drie kengetallen voor solvabiliteit. Dit zijn ook dan gelijk de formules:

(totaal vermogen : vreemd vermogen) x 100%

(eigen vermogen : vreemd vermogen) x 100%

(eigen vermogen : totaal vermogen) x 100%

Hoe bereken je de solvabiliteit van een onderneming?

Met alle drie de formules bereken je de solvabiliteit. Om dit te verduidelijken, gaan we een voorbeeldopgave maken. Stel, een onderneming heeft de volgende onderdelen op de balans staan:

  • Aandelenvermogen: €10.000,-
  • Reserves: €8.000,-
  • Bank: €5.000,-
  • Crediteuren: €6.000,-

Wat is dan de solvabiliteit van deze onderneming? Het aandelenvermogen en de reserves vallen onder het eigen vermogen. De bank en de crediteuren vallen onder het vreemd vermogen. We kunnen dus de volgende formule gebruiken: (eigen vermogen : vreemd vermogen) x 100%. Dit ziet er als volgt uit: ((€10.000 + €8.000,-) : (€5.000,- + €6.000,-)) x 100% = 163,64.

De uitkomst van een solvabiliteit tussen de 25% en 40% wordt over het algemeen als gezond beschouwd.

Let op!

Solvabiliteit speelt op verschillende momenten een relevante rol. De solvabiliteit wordt bij ondernemingen vooral toegepast tijdens het beëindigen van een onderneming, als een onderneming een lening afsluit en als een onderneming failliet gaat.

Let op: als er winst wordt uitgekeerd, hoort dit bedrag tijdens het berekenen van solvabiliteit bij het vreemd vermogen!