Ecosystemen

Bijles Biologie VWO

Wat is een ecosysteem?

Een ecosysteem is de samenleving van organismen in een bepaald leefgebied. Het gaat hier vooral om de onderlinge uitwisseling van stoffen en energie tussen het levende (biotische) en niet levende (abiotische) deel van de omgeving.

Een ecosysteem is dus een verzameling van populaties van allerlei verschillende soorten (biologische factoren) gecombineerd met verschillende abiotische factoren.

Tip: abiotische factoren zijn factoren van het externe milieu die geen biologische oorsprong hebben. Je kunt de abiotische factoren zien als de ‘instellingen’ van de aardoppervlak.

Biologische factoren

De biologische factoren zijn de organismen die in de ecosystemen leven. De organismen zijn populaties van dieren (inclusief wij, de mens), planten, schimmels en bacteriën. De organismen hebben veel invloed op het ecosysteem waarin zij leven. De dieren hebben invloed op de vegetatie binnen een ecosysteem: sommige dieren eten planten, sommige dieren eten weer andere dieren. Planten kunnen dienen als voedsel en maken de omgeving geschikt voor dieren en andere planten. Bacteriën en schimmels zetten resten van planten en dieren om in mineralen.

Abiotische factoren

We kunnen niet de abiotische factoren vergeten: licht, lucht, temperatuur, water en de bodem.

Licht is samen met water het belangrijkste abiotische factor. Samen zorgen ze voor de mogelijkheid van levensprocessen. Licht levert energie aan. Energie is noodzakelijk voor fotosynthese. Zonder energie kan er geen leven zijn.

Ook zonder water is er geen leven. Veel levensprocessen zijn namelijk zonder water onmogelijk.

Een ecosysteem vormt een vrijwel perfecte kringloop waarin alle benodigde materialen in circuleren. Ecosystemen bestaan namelijk uit planten, planteneters, vleeseters en afvalverwerkers. Oftewel, producenten, consumenten en reducenten.