Het eindexamen Nederlands VWO

Bijles Nederlands VWO

Wat houdt het eindexamen Nederlands VWO in?

Het eindexamen Nederlands op het VWO is een leestoets. Het bestaat uit twee onderwerpen, namelijk leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden. Bij argumentatieve vaardigheden zul je altijd met betogen aan de slag gaan. Je zult teksten moeten analyseren en interpreteren, beoordelen en samenvatten. Het gaat dus om het begrijpen van de tekst. Je zult ongeveer vier teksten krijgen. De teksten op het eindexamen worden vaak als pittig ervaren. Misschien vind je ze ook lang. Geen reden om in de stress te schieten. Ga eerst de tekst scannen. Kijk hierbij ook naar plaatjes en titels en let extra op de inleiding en de conclusie. Zo heb je al een idee waar de tekst over gaat. Dit heet oriënterend lezen. Lees de tekst hierna nog een keer, je zult zien dat je het nu een stuk makkelijker te begrijpen vindt. Tijdens het lezen van de tekst voor de tweede keer is het heel handig om kernzinnen en signaalwoorden te onderstrepen. Het is dus goed om veel te oefenen en en om goed te weten hoe zo’n tekst in elkaar zit. 

Tijdens het tweede onderdeel ga je aan de slag met argumenten. Die moet je kunnen herkennen en kunnen interpreteren. Het is dan heel handig om de argumentatieschema’s en argumentatiestructuren goed onder de knie te hebben. Ook is het belangrijk dat je alle drogredenen kunt herkennen. 

8 tekst onafhankelijke vragen

Je zult natuurlijk nooit kunnen voorspellen welke vragen jij op je eindexamen krijgt. Wel zijn er acht tekstonafhankelijk vragen die vrijwel in iedere eindexamen voorkomen. Het is heel handig om met deze vragen te oefenen en de volgende vaardigheden oefent:

  1. Een tekst indelen;
  2. Functies van tekstgedeelten bepalen;
  3. Woorden uit de tekst citeren;
  4. Iets met eigen woorden zeggen;
  5. Hoofdgedachte van een tekstgedeelte vaststellen;
  6. Argumentatievragen;
  7. Hoofdgedachte van de hele tekst bepalen;
  8. Schrijfdoel of tekstsoort vaststellen.