Bijles Nederlands VWO

Voegwoorden

Voegwoorden

Voegwoorden Bijles Nederlands VWO Wat zijn voegwoorden? Voegwoorden plakken zinnen aan elkaar. Het zijn verbindende woorden en geven verbanden tussen

Lees verder »
Rijm

Rijm

Rijm Bijles Nederlands VWO Welke rijmklanken zijn er? Rijm is het herhalen van beklemtoonde lettergrepen met dezelfde klank. Het kan

Lees verder »
Bepalingen

Bepalingen

Bepalingen Bijles Nederlands VWO Wat is een bijvoeglijke bepaling? Er zijn twee soorten bepalingen: bijwoordelijke bepalingen en bijvoeglijke bepalingen. Bijwoordelijke

Lees verder »
Zakelijke Brief

Zakelijke brief

Zakelijke brief Bijles Nederlands VWO Kenmerken van een zakelijke brief Een zakelijke brief schrijf je naar bedrijven, instanties en aan

Lees verder »
Zinnen Ontleden

Zinnen ontleden

Zinnen ontleden Bijles Nederlands VWO De persoonsvorm Het gezegde, het onderwerp, het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp en de bijwoordelijke

Lees verder »
Stijlfouten

Stijlfouten

Stijlfouten Bijles Nederlands VWO Wat is een stijlfout? Twee keer hetzelfde zeggen maakt iets niet altijd duidelijker. Een stijlfout gaat

Lees verder »
Verwijswoorden

Verwijswoorden

Verwijswoorden Bijles Nederlands VWO Wat zijn verwijswoorden? Zoals de naam misschien al doet verklappen, zijn verwijswoorden woorden die naar andere

Lees verder »
Apostrof

Apostrof

Apostrof Bijles Nederlands VWO Wanneer gebruik je de apostrof? Acties, cafés en baby’s. Anna’s,  Pieters en Thijs’. Wanneer gebruik je

Lees verder »
Stijlfiguren

Stijlfiguren

Stijlfiguren Bijles Nederlands VWO Wat zijn stijlfiguren? De schrijver gebruikt zowel stijlfiguren als beeldspraak om indruk te maken op de

Lees verder »
Metonymia

Metonymia

Metonymia Bijles Nederlands VWO Wat is metonymia? Metonymia is een vorm van beeldspraak. Bij metonymia zeg je niet rechtstreeks wat

Lees verder »
Beeldspraak

Beeldspraak

Beeldspraak Bijles Nederlands VWO Wat is beeldspraak? Als er sprake is van figuurlijke taalgebruik, is er sprake van beeldspraak. Bij

Lees verder »
Tekstdoelen

Tekstdoelen

Tekstdoelen Bijles Nederlands VWO Met welk doel schrijft je een tekst? Een schrijver heeft altijd een doel tijdens het schrijven

Lees verder »
Tekstsoorten

Tekstsoorten

Tekstsoorten Bijles Nederlands VWO De verschillende tekstsoorten voor het eindexamen VWO Er zijn zes verschillende tekstsoorten die je moet kennen

Lees verder »