Zuur en base-constanten

Bijles Scheikunde VWO

Wat is een zuur-base reactie?

Als je nog niet zo goed bekend bent met zuren en basen, check eerst onze aparte uitleg waarin we eerst even globaal kennismaken met ze.

Het idee achter een zuur-base reactie is dus dat een zuur H+ ionen afstaat aan een base. Door die overdracht van H+ ionen kunnen de zuur en base in elkaar over gaan. Dat ziet er zo uit: zuur ⇄ base + H+.

We gaan nu specifiek kijken naar zwakke zuren en base-constanten. Daar kunnen we namelijk berekeningen mee doen. Een zwakke zuur of base in een oplossing (in water) zorgt voor een evenwichtsreactie.

Let er goed op dat de reactie dus niet afloopt. Check goed of je met een sterke of een zwakke zuur of base te maken hebt.

Tip: In tabel 49 van je BiNaS kun je terugvinden welke zuren en basen sterk zijn en welke zuren en basen zwak zijn.

De evenwichtswaarde K opstellen

Het gaat om een evenwichtsreactie. We kunnen dus weer een evenwichtsvoorwaarde K opstellen. We stellen de evenwichtsvoorwaardes op van zwakke zuren of basen in water. Bij een evenwichtsvoorwaarde zet je de concentraties van alles aan de rechterkant van de reactie boven de deelstreep en alles aan de linkerkant onder de deelstreep. Water werken we altijd weg. Kijk eens naar het voorbeeld hieronder.

We gaan kijken naar ammoniak, NH3, die we oplossen in water.

NH3 is een zwakke base, dat kun je zien in tabel 49 van je BiNaS. Met water reageert ammoniak dus als volgt:

NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-

 De evenwichtswaarde is:

K = [NH4+] x [OH-] / [NH3] x [H2O]

 Als we de voorwaarde omschrijven krijgen we:

K x  [H2O] = [NH4+] x [OH-] / [NH3]

 K x [HBO] is een constante. Omdat we het over een base hebben, spreken we van de baseconstante Kb. Die staat vast. Je kunt die vinden in tabel 49 van je BiNas. Voor ammoniak is Kb 1,8 10^-5