Gemiddelde en standaardafwijking berekenen met oppervlakte normaalverdeling

Bijles wiskunde A VWO

De standaardafwijking berekenen

Hier  heb je kunnen lezen hoe je de oppervlakte van een normaalverdeling kan berekenen.

Soms wordt de opdracht iets lastiger gemaakt. Je krijg dan een grens, een oppervlakte of percentage, en het gemiddelde. Nu is het dus de bedoeling om de standaardafwijking te berekenen. Hiervoor gebruik je ook normalcdf, maar op een iets andere manier.

  • Je gaat naar y = . Bij y1 vul je een normalcdf in. In dit geval weet je de standaardafwijking niet, dus bij σzet je een x.
  • y 2 = de oppervlakte.
  • Nu ga je hier een grafiek van maken, en gebruik je intersect om x te berekenen. (en x in dit geval is dus de standaardafwijking).

Goed om te weten!

Goed om te weten! Dit kan dus ook voor het gemiddelde in plaats van de standaardafwijking. De standaardafwijking is dan gegeven en bij μ zet je dan een x.

Tip! Er mist altijd maar 1 getal in de opdracht om dit te kunnen doen. Zie je niet direct een oppervlakte staan, kijk dan of je een percentage kan vinden, of een percentage zelf kan berekenen.