Grenzen van een normaalverdeling berekenen (invNorm)

Bijles wiskunde A VWO

Wanneer gebruik je invNorm?

Normalcdf gebruik je om een oppervlakte te berekenen. Het kan zijn dat in een vraag al een oppervlakte wordt gegeven maar dat je een grens moet berekenen. Dan gebruik je geen normalcdf maar invNorm.

Een rekenvoorbeeld:

Laten we kijken naar een voorbeeld.

In een fabriek waar chocoladerepen worden gemaakt, wordt een steekproef gedaan. Het gemiddelde μ van een chocoladereep is 144 gram, met een standaardafwijking σ = 12. P(X ≤ x) = 0,8. Bereken x.

Je weet dus dat 0,8 = 80% van de chocoladerepen minder wegen dan waarde x. Nu moet je die x berekenen. Hiervoor gebruik je invNorm.

Ga naar DISTR  [2nd]  [Vars]

Dan 3: invNorm(

Hier moet je area invullen dit is de oppervlakte dus 0,8 in dit geval.

μ = 144 en σ = 12

Als je op enter drukt krijg je als uitkomst afgerond 154. x is dus 154. Je kan dan als conclusie trekken dat 80% van de chocoladerepen lichter zijn dan 154 gram.